จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน   

ดอกต่ำ ได้เงินไว ให้ยอดสูง  

  ** ไม่หักดอกเบี้ยล่วงหน้า ได้เงินเต็ม **   
 
ปรึกษา  คุณเอก   081-6319888 (DTAC 
 081-7521499    (AIS 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่านแลกลิงค์กับเรา


เพียงนำโค้ดด้านล่างไปติดในเว็บท่านแล้วแจ้งกลับมาทางเรา


 
การเปลี่ยนแปลงสัญญาขายฝาก
แบ่งปันให้เพื่อน เมื่อ 17/01/2013 อ่าน 6000
การเปลี่ยนแปลงสัญญาขายฝาก

คำถาม : หากทำสัญญาขายฝากโดยดำเนินการที่กรมที่ดินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ภายหลังต้องการ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาไถ่ถอนเร็วขึ้นจากเดิม และเปลี่ยนยอดเงินไถ่ถอนสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง เป็นความประสงค์ร่วมและยินยอมของทั้งผู้ขายฝากกับผู้รับซื้อฝาก และต้องการดำเนินการ ให้ถูกต้องโดยจดเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ณ กรมที่ดินเพื่อมิให้มีปัญหาภายหลังต่อกัน สามารถดำเนินการได้หรือไม่และต้องมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร และจะมีผลกระทบใด ๆ ตามมาหรือไม่หากเลยกำหนดไถ่ถอนแล้ว ผู้ซื้อฝากนำไป ขายให้กับบุคคลอื่น

คำตอบ : กรณีตามคำถามขอเรียนว่า เมื่อมีการจดทะเบียนขายฝากอสังหาริมทรัพย์โดยมีกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากและสินไถ่ไว้แล้ว ต่อมาผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องการที่จะ ขอลดระยะเวลาขายฝาก และลดสินไถ่ลง กรณีเช่นนี้ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ก็ย่อมทำได้โดยจดทะเบียนในประเภท “แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาขายฝาก” จะเสียค่าธรรมเนียมใน ประเภทไม่มีทุนทรัพย์แปลงละ ๕๐ บาท


ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓